Laitex Lead engineer Heikki Laitinen presenting a project Credit Mikko Nikkinen
Heikki Laitinen luo pääsuunnittelijana kestävämpää maailmaa.

Heikki Laitinen haluaa pääsuunnittelijana luoda kestävämpää maailmaa

PÄÄSUUNNITTELIJA | ITSENSÄ KEHITYS | KESTÄVÄ KEHITYS

Heikki Laitinen aloitti työt Laitexin Vantaan konttorilla juuri samaan aikaan, kun koronatilanne paheni Suomessa maalis-huhtikuussa 2020 ja Uudenmaan raja meni kiinni. “Kun menin hakemaan työkonetta ja allekirjoittamaan työsopimusta, jouduin rajalla todistelemaan poliiseille matkani syytä”, toteaa Laitinen pääsuunnittelijan uransa alusta.

Haastavista olosuhteista huolimatta Laitinen kokee, että sai Laitexilla hyvän perehdytyksen. “Töiden aloitus onnistui onneksi hyvin etänäkin, vaikka harmitti ettei päässyt näkemään ihmisiä fyysisesti. Tilanteen rauhoituttua pääsin paremmin käymään myös pääkonttorilla Lappeenrannassa”, hän muistelee.

Jatkuva kehittäminen ja oppiminen innostavat konesuunnittelussa

Biomassan käsittelylaitokset ja -laitteet olivat tulleet Laitiselle jo tutuksi aiemman työnantajan tehtävissä. Hän hoiti koeajallaan mekaniikkasuunnittelijan töitä ja pääsi tutustumaan Laitexin laitteisiin. Koeajan päätyttyä hän siirtyi pääsuunnitelijan tehtäviin.

Nyt Laitinen koordinoi toimitusprojekteissa laite- ja layout-suunnittelua, hoitaa kuormatietojen laskentaa, riskianalyyseja sekä isommissa projekteissa prosessisuunnittelua. Työssä tulee jatkuvasti vastaan uusia asioita, vaikka ohjelmistot ja prosessiteollisuus olivat hänelle jo tuttuja.

“Mitä en vielä osaa, hoituu kyllä, kun selvittelen ja paneudun asioihin. Laitexin kasvutavoitteet edellyttävät jatkuvaa mukautumista niin yritykseltä kuin ihmisiltä. Täällä ymmärretään sitoutuneiden työntekijöiden arvo ja kuunnellaan heidän omia halujaan kehittää”, Laitinen kertoo.

Lead engineer standing in front of a whiteboard.

Pääsuunnittelijana luomassa parempaa ja kestävämpää maailmaa

Sujuvan ja turvallisen materiaalinkuljetuksen suunnitteluun, kuvaamiseen ja dokumentointiin hän hyödyntää SolidWorksia, Navisworksia sekä AutoCADia, ja muuhun työskentelyyn ja yhteydenpitoon Office-ohjelmia. Laitinen pitää pääsuunnittelijan työpäivien vaihtelevuudesta ja asiakasrajapinnassa työskentelystä.

Laitexille Laitinen haki alun perin siksi, että yrityksestä oli välittynyt hänelle kasvuhaluinen kuva. Hän myös koki, että Laitex haluaa aidosti rakentaa parempaa maailmaa. “Yksittäisen ihmisen vaikutusmahdollisuudet ovat niin rajalliset kestävämmän maailman hyväksi. Täällä pääsen vaikuttamaan asioihin isommassa mittakaavassa”, Laitinen kertoo.

Laitexilla yrityksen kehitys saa voimansa ihmisistä

Laitinen kiittelee, että Laitexilla pääsee halutessaan kehittymään ja tekemään uusia asioita. “Kehittyminen ja kehittäminen ovat tämän työpaikan suola. Täällä kaikki ydinosaaminen valmistuksesta lähtien löytyy saman katon alta. Organisaatio on vielä suhteellisen pieni ja täällä on mahdollisuus kasvaa siihen suuntaan, mihin omat vahvuudet ja mielenkiinto vievät”, hän toteaa.

Vaikka ehkä helpommallakin työelämässä pääsisi, Laitinen ei haikaile sellaisen perään.

“Minulla ei ole vanhoja rasitteita tai uutuudenpelkoa – halua ja rohkeutta löytyy kokeilla ja tehdä uusia asioita, vaikka en olisi koskaan aihetta opiskellut tai koskaan siihen törmännyt. Suosittelen Laitexia, jos haluaa haastaa itseään ja päästä kasvamaan erilaisiin työtehtäviin.”

Heikki Laitinen, Pääsuunnittelija Laitexilla