Laitteiden kunnon seuranta

IoT
laitteet

Kuljetinjärjestelmän kunnon seuranta

Laitexin IoT-ratkaisut kuljetinjärjestelmille pyrkivät parantamaan ennustettavuutta, johtaen parempaan käytettävyyteen ja maksimoituun tulokseen. Diagnostiikka sisältää sekä laitteiden ajotiedot että kunnonvalvonnan. Datan analysointi suoritetaan laitteesta saatujen tietojen perusteella.

Digitaaliset ratkaisumme ovat saatavilla uusiin toimituksiin.

Laitteiden seuranta ja datan analysointi

Etäkäytön ja online-tiedonkeruun avulla voidaan mitata, analysoida, asettaa hälytystasoja ja vertailla laitteiden toimintaa ja kuntoa. Analyysia voidaan hyödyntää kunnossapitohuollon suunnittelussa ja optimoinnissa.

Kattava ratkaisu sisältää asennuksen, tiedonkeruu- sekä tallennusalustan. Portaaliin suunnitellaan raportointityökalu, jonka avulla laitteita voidaan seurata reaaliajassa kymmenien tuhansien kilometrien päähän.

Data-analyysi.

Älykkyys.

IoT tuotteet Laitexilta

Tehtaan materiaalinkäsittelylaitteiden kunnon seuranta on osa nykyaikaista johtamista. Laitteiden tilan seuranta etänä mahdollistaa joustavuuden muissa palveluissamme. Erityisesti kaukana sijaitsevat globaalit asiakkaamme hyötyvät merkittävästi toimitetuista IoT-ratkaisuista.

Palveluksessasi heti alusta alkaen

Muut kuljetinjärjestelmien palvelut

Maksimoidaksemme toimintavarmuuden ja laitteiden käyttöiän, olemme palveluksessasi koko laitoksesi elinkaaren ajan:
Laitex employee refurbishing material handling equipment.

toimimme.

globaalisti.