Recovery boiler conveyors in blue and an engineer standing beside them.

Soodakattilan kuljettimien modernisointi

Kaukopää, Suomi

3857507-200

Yleiskatsaus

  • Toimitusvuosi: 2019
  • Laitos: SK5 190 MW ja SK6 400 MW
  • Materiaali: Sooda­kattilan tuhka
2306176-200

Scope

  • Soodakattilan tuhkan­käsittely­järjestelmien modernisointi

Kaukopää yleiskuva

Laitex toteutti Stora Enson Kaukopään tehtaille elinkaaritarkastuksen, jossa huomio kiinnittyi soodakattilan lisäksi myös tuhkakuljettimiin. 30 vuoden iän saavuttaneet kuljettimet päivitettiin vastaamaan kasvanutta kapasiteettia, turvallisuusvaatimuksia sekä parantamaan tuotantoprosessin käyttövarmuutta.

"Projekti toteutui suunnitelmien mukaan ja yhteistyö sujui mutkattomasti. Olimme tyytyväisiä toimitukseen."

Janne Mäkelä, Production Engineer, Stora Enso

Tehokas toteutus

Projektin toteutus suunniteltiin loppukesälle ajoittuneeseen lyhyeen viiden vuorokauden tuotantoseisakkiin, jossa vanhat kuljettimet korvattiin uusilla. Ennen asennusta Laitex vastasi vanhojen kuljettimien purkamisesta ja poissiirtämisestä sekä uusien kuljettimien asentamisesta ja käyttöönotosta. Purku- ja asennus toteutettiin tehokkaasti ja töitä tehtiin 24 tuntia vuorokaudessa saavuttaen täysi kapasiteetti heti tehtaan ylösajosta alkaen. Laitoksen käynnistyttyä Laitex hoiti vanhat kuljettimet pois kerroksista.

Avainasemassa asiantuntemus

Tässä projektissa korostui yhteistyö Laitexin erinomaisten palveluliiketoiminta- ja projektiosastojen välillä. Yhteistyö näiden osastojen välillä pidetään tiiviinä, jotta tiedonkulku ja projektien saumaton aloitus sujuu tehokkaasti. Asiakassuhteemme Kaukopään kanssa jatkuu edelleen.

Referenssiin liittyvät ratkaisut

Blue ash conveyors for recovery boiler.

Soodakattila

Soodakattilassa poltettava mustalipeä tuottaa valkolipeää varten hyödyllisiä kemikaaleja sekä höyryä. Laitexin sähkösuodattimien kuljettimet ja tuhkankäsittelyratkaisut keskittyvät soodakattilassa tuotetun tuhkan ja kemikaalien tehokkaaseen käsittelyyn, kuljetukseen ja kierrätykseen.