Grey plant with ESP lime dust conveyors in blue.

Kalkkipölyn kuljettimet, varastointi ja lastaus

Kymi, Suomi

3857507-200

Yleiskatsaus

  • Toimitusvuosi: 2018
  • Tehdas: Kymin sellu- ja paperi­tehdas
  • Materiaali: Sähkö­suodattimen kalkki­pöly
2306176-200

Laajuus

  • Kalkkipölyn kuljettimet
  • Kalkkipölyn varasto­siilo
  • Siilon purku­järjestelmä
  • Laitteiden asennus

Kymi yleiskuva

Sähkösuodattimiin kerääntyneen kalkkipölyn kuljetinjärjestelmä toimitettiin Kymiin vastaamaan lisääntynyttä kapasiteettia. Tehtaan uudistuksen jälkeen vuotuinen tuotantokapasiteetti nousi 870 000 tonniin valkaistua sellua.

Laitexin toimitukseen kuuluivat sähkösuodattimen kalkkipölykuljettimet, kalkkipölyn varastosiilo ja siilon purkujärjestelmä kuorma-autoihin. Lisäksi projekti sisälsi laitteiden asennuksen ja huoltorakenteet.

Räätälöity ratkaisu kalkkipölyn käsittelyyn

Tehtaan kapasiteetin kasvaessa myös kalkkipölyn määrä kasvoi. Prosessista syntyvän ylimääräisen kalkkipölyn käsittelyyn kehitettiin räätälöity ratkaisu.

Kalkkipölyn kuljetus, varastointi ja lastaus

Laitex toimitti tehtaalle räätälöidyn avaimet käteen -ratkaisun sähkösuodattimien kalkkipölyn käsittelyyn. Järjestelmä sovitettiin olemassa olevaan sähkösuodattimeen siten, että osa kalkkipölystä voitiin kuljettaa varastosiiloon. Sähkösuodattimen kalkkipöly puretaan varastosiilosta kuorma-autoihin. Vanhan järjestelmän hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla johti kustannustehokkaaseen ratkaisuun.

Laitex's black rotary feeder.

Referenssiin liittyvät ratkaisut

Laitex's esp equipment in 3d model

Ilmanlaadun valvonta

Polttoprosesseissa syntyy ilmaa saastuttavia hiukkasia, jotka leviävät käsittelemättöminä ympäristöön ja ilmakehään. Ilmastonmuutoksen kasvava trendi edellyttää laitoksilta tehokkaita savukaasujen käsittelyjärjestelmiä.
Model from lime crushers and conveyors.

Meesauuni

Meesauunin materiaalinkäsittely sisältää kalkin käsittelyn ja kuljetuksen materiaalivirran ylläpitämiseksi ennen ja jälkeen uunin. Laitex on erikoistunut kalkin ja sähkösuodatinpölyn käsittelyjärjestelmiin maailmanlaajuisesti.
Blue ash conveyors for recovery boiler.

Soodakattila

Soodakattilassa poltettava mustalipeä tuottaa valkolipeää varten hyödyllisiä kemikaaleja sekä höyryä. Laitexin sähkösuodattimien kuljettimet ja tuhkankäsittelyratkaisut keskittyvät soodakattilassa tuotetun tuhkan ja kemikaalien tehokkaaseen käsittelyyn, kuljetukseen ja kierrätykseen.