Three blue cake dischargers with twin screw mixers in grey plant model.

Kuparirikasteen kuljettimet

Zabaikalyen alue, Venäjä

3857507-200

Yleiskatsaus

  • Toimitusvuosi: 2020
  • Tehdas: Kupari­rikastamo – 130 000 tonnia kuparia korkea­­laatuisena sulfidi­­rikasteena / vuosi
  • Materiaali: Kuparirikaste
2306176-200

Laajuus

  • 3 x Cake Discharge – kuljettimet
  • 3 x Twin Screw Mixer – kuljettimet

Zabaikalyen alueen yleiskuva

Laitexin ratkaisu antaa uudelle kuparirikastamolle Zabaikalyen alueella, Venäjällä, toimintavarmuutta lähes ympärivuotiseen käyttöön. Tehdas tuottaa 130 000 tonnia kuparirikastetta vuodessa. Laitexin kuljettimilla rikaste käsitellään tehokkaasti minimoidulla materiaalihukalla.

Laitex toimitti tehtaalle kolme 27,5-metristä purkainta ja niiden jälkeen tulevat sekoittimet. Suunniteltu käyttökapasiteetti on yhteensä 660 tonnia kuparirikastetta tunnissa.

Materiaalin purku ja käsittely

Rikastuslaitosten suuri volyymi ja vaativat olosuhteet vaativat raskaaseen käyttöön soveltuvan kaluston vähäisellä huoltotarpeella. Kuparirikastamo on toiminnassa lähes jatkuvasti ja siksi projektissa korostettiin purkainten ja sekoittimien korkeaa käyttöastetta.

Materiaalinkäsittelyprosessissa materiaali puretaan kuljettimelle ja syötetään sekoittimeen. Laitexin Twin Screw Mixer – kuljettimet sekoittavat materiaalin nesteen kanssa homogeeniseksi seokseksi ja valmistelee sen sopivaksi seuraaviin prosessivaiheisiin.

Räätälöity ratkaisu rikastimolle

Ratkaisu räätälöitiin huolellisesti vastaamaan rikastamon vaatimuksia. Metallien, mineraalien ja kaivosteollisuuden materiaalinkäsittelylaitteiden pitkä ja ammattitaitoinen tuntemus mahdollisti uudenlaisten ratkaisujen joustavan toteutuksen.

Yellow belt conveyor with plant condition monitoring equipment.

Referenssiin liittyvät ratkaisut

CDS and belt

Rikastusjätteen käsittelylaitokset

Rikastusjätteen tehokkaalla käsittelyllä prosessivesi voidaan ottaa talteen ja kuiva rikastushiekka varastoida turvallisesti. Laitex suunnittelee ja valmistaa kuivan rikastusjätteen käsittelyjärjestelmiä suodattimen jälkeen.
Model for concentrator conveyors and trucks in chernogorsk.

Rikastamot

Rikastuslaitoksen materiaalinkäsittely sisältää teknologiat, jotka vievät kiinteää prosessivirtaa eteenpäin. Laitexin ratkaisut soveltuvat murskatun malmin kuljettamiseen ennen rikastelietteen käsittelyä sekä rikasteen kuljetukseen vedenpoiston jälkeen.