Power plant in Bazancourt with blue ash handling equipment.

Tuhkankäsittely ja polttoaineen­syöttöjärjestelmä

Bazancourt, Ranska

3857507-200

Yleiskatsaus

  • Toimitusvuosi: 2020
  • Laitos: 45 MWth
  • Polttoaine: Puuhake, kuori, sahanpuru, kierrätys­puu, viini­puukuidut
2306176-200

Laajuus

  • Polttoaineen syöttö­järjestelmä
  • Tuhkankäsittely­laitteet

Bazancourt yleiskuva

Uusi tuhkankäsittely- ja polttoaineensyöttöjärjestelmä mahdollisti tehokkaan toiminnan Ranskan Bazancourtissa sijaitsevalle voimalaitokselle. Yhdistetty energian- ja lämmöntuotannon laitos (CHP) käyttää polttoaineena biomassaa, sisältäen muun muassa hakkeen, kuoren, kierrätyspuun sekä viiniköynnösten pistokkaat.

Laitex suunnitteli ja toimitti polttoaineensyöttöjärjestelmän sekä tuhkankäsittelylaitteiston 45 MWth Leijupeti (BFB) -kattilaan. Tuhkankäsittelylaitteet sisälsivät sekä pohja- että lentotuhkan käsittelyn. Toimituksen lisäksi Laitex suoritti käyttöönoton valvonnan ja koulutti laitoksen henkilökunnan laitteiden käyttöön.

Biomassaratkaisu uudelle laitokselle

Laitoksessa käytettävä polttoaineensyöttöjärjestelmä on osa pitkän aikavälin kehitystä vihreän energian tulevaisuuden puolesta Ranskassa. Kattilalaitos on yhdistetty energian- ja lämmöntuotannonlaitos, joka tuottaa höyryä sähköntuotannon tarpeisiin. Lisäksi se toimittaa kuumaa vettä sekä prosessissa syntyvää höyryä "mustan ja valkoisen" pelletin tuotantolaitokselle sekä lähistöllä sijaitseville kolmansien osapuolien teollisuuslaitoksille.

Referenssiin liittyvät ratkaisut

3d power plant with fly ash handling system

Polttoaineen syöttö

Polttoaineen syöttöjärjestelmä on kriittinen osa kattilan toimintaa ja koko energiantuotannon prosessia. Oikealla polttoaineensyöttö­järjestelmällä laitos toimii luotettavasti ja tehokkaasti.
3d model from bottom ash handling system.

Pohjatuhkan käsittely ja hiekan kierrätys

Pohjatuhkan käsittelyssä tuhka, kuona, hiekka ja palamattomat hiukkaset poistetaan ja käsitellään kattilan pohjalta säiliöön tai bunkkeriin. Hyvin suunnitellut ratkaisumme lisäävät tehtaan toiminnan tehokkuutta ja tuotantokykyä.
Blue pneumatic conveyor to blue ash silo.

Lentotuhkan käsittely

Lentotuhkaa syntyy polttoaineen palamisprosessissa ja se on tärkeää kerätä ja käsitellä niin, ettei se pääse ilmakehään ja luontoon. Laitex luo ratkaisuja lentotuhkan keräämiseen, kuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin.