Blue pneumatic conveyor to blue ash silo.

Työkalut ympäristöystävällisen laitoksen toiminnan luomiseen alkavat lentotuhkan käsittelystä. Laitex tarjoaa erilaisia ​​ratkaisuja lentotuhkan talteenottoon ja käsittelyyn.

Laitex Oy

Lentotuhkan käsittelyjärjestelmät

Lentotuhkaa syntyy polttoaineen palamisprosessissa. Sen hiukkaskoko on pieni ja siksi nousee kattilassa kuuman ilman mukana. Tuhka on tärkeää kerätä ja käsitellä, jotta se ei pääse ilmakehään ja luontoon. Nykyään ilmansaasteiden valvontastandardit edellyttävät lentotuhkan käsittelyä.

lentotuhkan kuljetusjärjestelmät

Lentotuhkan käsittelyjärjestelmät ovat osa Laitexin kokonaisratkaisuja. Olemme toimittaneet erilaisia ​​järjestelmiä ympäri maailmaa koosta, kattilatyypistä ja polttoaineesta riippumatta.

Lentotuhkan kuljetus ja lentotuhkasiilot

Pienissä voimalaitoksissa lentotuhka kerätään usein samoilla kuljettimilla kuin pohjatuhka. Näin sama kuljetinjärjestelmä pystyy käsittelemään sekä pohja- että lentotuhkaa. Lentotuhka käy läpi saman, seulonta- ja varastointiprosessin kuin pohjatuhka.

Jos lentotuhka kerätään erikseen, se tehdään usein erityyppisillä suodattimilla, sykloneilla ja sähkösuodattimilla. Sähkösuodatin on viimeinen laite, joka erottaa hienoimmatkin hiukkaset savukaasuista. Tilanteesta riippuen pölytiiviit pneumaattiset kuljettimet sopivat erityisen hyvin suodatintuhkan kuljetukseen.

Lentotuhka jäähdytetään ja kuljetetaan siiloon kuljettimilla tai pneumaattisilla kuljettimilla. Siilosta tuhka kuljetetaan kuorma-autoilla jatkokäsittelyyn. Lähes puolet tuotetusta lentotuhkasta voidaan kierrättää käytettäväksi esimerkiksi sementissä tai kipsissä.

Laitexin lentotuhkan käsittelyratkaisut

Laitex suunnittelee ja toimittaa lentotuhkan käsittelyjärjestelmiä, jotka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Luomme ratkaisuja tuhkan keräämiseen, kuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin. Teknologiamme soveltuu pienistä suuriin tehtaisiin ja voimalaitoksiin.

Laitexin tärkeä tavoite on luoda puhtaampia ratkaisuja asiakkaillemme ympäri maailmaa. Missiomme motivoi meitä kehittämään ja luomaan aina parempia ja tehokkaampia laitteita. Laitexin lentotuhkan kuljettimet, siilot ja siilopurkaimet mahdollistavat savukaasujen puhdistusjärjestelmien moitteettoman toiminnan ja siten laitoksen päästötavoitteiden saavuttamisen.

1-36

"Laitex on ollut joustava kumppani, joka on vastannut nopeasti projektien vaatimuksiin. Olemme olleet tyytyväisiä Laitexin osaamiseen ja sen asiantuntemus palveli sijoitustamme erinomaisesti."

Janne Alpua, CEO, Haapajärven Lämpö Oy