Model from bulk material handling system in oil shale processing energy plant.

Öljyliuskeen käsittelylaitteiston päivitys

Itä-Virumaa, Viro

3857507-200

Yleiskatsaus

  • Toimitusvuosi: 2021-2024
  • Tehdas: 240 000 tonnia nestemäisiä poltto­aineita vuodessa
  • Materiaali: Öljyliuske
2306176-200

Laajuus

  • Öljyliuskeen valmistus­prosessin uusiminen
  • Öljyliuskeen esikäsittely­laitteiden toimitus ja käyttöönotto
  • Kolmannen syöttö­linjan lisäys

Itä-Virumaa yleiskuva

Laitexin asiakas uudistaa öljyliuskeen käsittelylaitostaan Viron Itä-Virumaalla. Laitex toimittaa laitoksen öljyliuskeenkäsittelyn prosessilaajennukseen sekä teknologia- että automaatioratkaisuja.

“Vastaamme öljyliuskeen käsittelylaitteiston toimituksesta ja käyttöönotosta. Teknologiamme avulla laitoksen käyttämän raaka-aineen laatu pysyy tasaisena, mikä parantaa koko toiminnan luotettavuutta ja tehokkuutta”, kertoo Laitexilla projektimyynnistä ja asiakassuhteista vastaava Timo Kupsanen.

Uudella käsittelylaitteistolla öljyliuskeen hyödyntämisaste kasvaa

Esikäsitellyn öljyliuskeen tasainen laatu on elintärkeä laitoksen tehokkuudelle: liian hieno raaka-aine häviää savuna ilmaan ja liian suuri raekoko aiheuttaa ongelmia prosessissa.

“Laitexin materiaalinkäsittelylaitteet on suunniteltu estämään tukkeutumien syntymistä ja liiallista kulumista. Tämä poistaa suunnittelemattomien huoltojen tarpeen ja varmistaa, että raaka-aine hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Näin myös laitoksen tuotto on suurin mahdollinen”, Kupsanen sanoo.

 

Model of oil shale processing plant with bulk material handling equipment in blue.

 

Laitoksen laajennuksen ja rakennustöiden aikana vanhaa prosessiautomaatiojärjestelmää parannetaan, syöttöjärjestelmät päivitetään ja syöttöön lisätään kolmas linja. Vanha laitos pidetään toiminnassa keskeytyksettä uudistuksen ajan.

Laitex vastaa prosessisuunnittelusta, laitoksen käytönaikaisesta valvonnasta ja jatkuvan toiminnan varmistamisesta kahden vuoden rakennus- ja käyttöönottovaiheen ajan.

Referenssiin liittyvät ratkaisut

Concentrator plant in Russia with blue container loading systems.

Teollisuuden mineraalien ja kemikaalien käsittely

Monilla teollisuuslaitoksilla on erityiset kuljetustarpeensa erityisten prosessiolosuhteiden ja rajoitusten vuoksi. Laitex pyrkii vastaamaan näihin vaatimuksiin laajalla tuotevalikoimallaan.
Fuel yard model in blue.

Polttoaineen käsittely

Polttoaineen käsittelyssä raaka-aine aloittaa prosessin kohti sen muuttumista energiaksi. Laitexin kokonaisratkaisut antavat avaimet onnistuneeseen toimintaan.