Model for lime conveyors in recausticizing process

Kaustisointilaitoksen materiaalinkäsittely sisältää kiinteiden materiaalien käsittelyn ja kuljetuksen tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi. Laitex on erikoistunut kaustisointiprosessin kalkin ja sähkösuodatinpölyn kuljetukseen.

Laitex Oy

Ratkaisut kaustisointiin

Kaustisointi koostuu tekniikasta, joka muuttaa viherlipeän ja kalkin useiden prosessien kautta korkealaatuiseksi, homogeeniseksi valkolipeäksi ja kalkkilietteesi. Tehokas ja hallittu annostelu viherlipeän ja kalkin välillä on välttämätöntä optimaalisten prosessien varmistamiseksi.

Laitexin kuljetinjärjestelmät ovat suunniteltu tukemaan kaustisoinilaitoksen materiaalivirtaa, mukaan lukien kalkkia ja sähkösuodatinpölyä.

Kaustisointilaitoksen materiaalinkäsittely

Laitex on suunnitellut ja toimittanut kuljetinjärjestelmiä erilaisiin olosuhteisiin, joista jokaisella on omat haasteensa. Vahvan materiaaliosaamisemme ansiosta laitteistomme soveltuvat maailmanlaajuisesti.

Kalkkikuljettimet

Kalkki on toinen kaustisointiprosessin pääraaka-aineista. Kalkkia kuljetetaan kaustisointilaitoksessa kolmessa eri muodossa. Ensin kalkki kuljetetaan kaustisointsäiliöihin, joissa tuotetaan valkolipeä. Prosessissa syntyy valkolipeän lisäksi kalkkilietettä, joka kuljetetaan sekä kalkkiuuniin että prosessin alkuun viherlipeän stabiloimiseksi.

Kalkin ja viherlipeän yhdistelmästä syntyvä kalkkiliete poltetaan ja hyödynnetään uudelleen kaustisointiprosessissa, sammuttajassa. Kostea ja tahmea massa vaatii erityistä tarkkuutta ja materiaalituntemusta kuljettimien suunnittelussa.

Sähkösuodattimen kuljettimet

Kaustisointiprosessi tuottaa myös savukaasuja, jotka kerätään usein sähkösuodattimilla. Kaasuvirrasta peräisin olevat hiukkaset varautuvat sähköisesti ja kerääntyvät päinvastaista varausta kantaviin kokoojalevyihin. Kiinteä pöly tulee kuljettaa jatkokäsittelyä varten.

Laitex suunnittelee ja toimittaa kuljettimia savukaasujen keräämiseen sekä suodatinpölyn käsittelyyn. Jopa yksi maailman suurimmista soodakattiloista luottaa luotettaviin ja tehokkaisiin kuljetinjärjestelmiimme.

Ratkaisut valkolipeän tuotannon tehostamiseen

Ainutlaatuinen yhdistelmä osaavaa suunnittelua ja konepajaa mahdollistaa joustavat ja ketterät ratkaisut erilaisille materiaaleille. Pitkäikäiset laitteemme on suunniteltu toimimaan moitteettomasti suurella kapasiteetilla äärimmäisissä olosuhteissa. Laaja kokemus ja eri materiaalien tuntemus on kuitenkin jokaisen toimittamamme järjestelmän takana.

Bucket elevators lifted on top of the silo.