Mode of a bio-oil refinery with blue fuel handling system.

Laitex kehittää biomassan käsittelyteknologiaa mahdollistamaan uusien materiaalimuotojen tehokkaan käytön biojalostamon prosesseissa.

Laitex Oy

Biomassan käsittely biojalostamossa

Biojalostamo yhdistää biomassan muunnosprosessit ja laitteet tuottaakseen kestäviä polttoaineita, energiaa ja lisäarvoa tuottavia kemikaaleja monipuolisista biomassoista. Biojalostamoiden yleistyessä asianmukaisten biomassankäsittelyjärjestelmien kysyntä kasvaa.

Laitex on ollut mukana kehittämässä biomassan käsittelyteknologiaa mahdollistaakseen uusien materiaalimuotojen tehokkaimman käytön biojalostamon prosesseissa.

Biojalostamot rakentamassa tulevaisuutta

Siirtyminen vähähiiliseen talouteen on yksi aikamme suurimmista globaaleista megatrendeistä. Halu ja tarve luoda uusiutuvia, kestäviä ja kierrätettäviä tuotteita sekä energiaa ohjaavat biojalostamoiden kysyntää. Biopohjaisia ​​materiaaleja, kuten erilaisia ​​biojätteitä ja energiakasveja, käytetään raaka-aineina kestävän toiminnan luomiseksi.

Biojalostamon raaka-aineet

Biojalostamoissa käytettävien raaka-aineiden määrä on suuri ja kasvaa jatkuvasti. Käytetty biomassa riippuu paikallisesta saatavuudesta, minkä vuoksi raaka-aineet ja valmistetut tuotteet vaihtelevat hieman mantereittain. Ylivoimaisesti suurimmat raaka-aineryhmät ovat kuitenkin maatalous, metsätalous ja jäte.

  1. Yleisimmin käytetyt maatalouden raaka-aineet ovat öljy-, tärkkelys-, lignoselluloosa- ja sokerikasvit.
  2. Metsätalouden raaka-aineet ovat pääasiassa puusta saatava lignoselluloosa, mutta myös metsätalouden jätteet.
  3. Biojäte on usein määrittelemätöntä orgaanista jätettä, mutta myös maa- ja metsätalousjätteitä.

 

Nämä materiaalit ovat vain jäävuoren huippu kaikessa, mitä tulevaisuuden maailmassa hyödynnetään. Kasvava haasteellisen bulkkimateriaalin määrä edellyttää alan ammattilaisten jatkuvaa työtä materiaalinkäsittelyjärjestelmien kehittämiseksi tulevia biojalostamoita varten.

”Meille tärkeintä on laatu ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Laitexin kokemus ja osaaminen yhdistettynä joustavuuteen ja meidän tarpeen tunnistamiseen vakuuttivat meidät."

Timo Saarelainen, CEO, Green Nordic Fuel Oy

Biomassan käsittelyjärjestelmät biojalostamoille

Laitex on kehittänyt materiaalinkäsittelyteknologiaansa mahdollistamaan tehokkaimman ja vakaimman materiaalivirran. Edistyksellinen teknologia mahdollistaa monien biopohjaisten materiaalien käsittelyn vaativissa olosuhteissa. Vahva tahtomme olla osa kehitystä, joustava työskentelytapa sekä erinomaiset tuotteet antavat biojalostamoille niiden tarvitsemat räätälöidyt materiaalinkäsittelyratkaisut.

Bio oil refinery with green silo at night.