Laitex's esp equipment in 3d model

Polttoprosesseissa syntyy ilmaa saastuttavia hiukkasia, jotka leviävät käsittelemättöminä ympäristöön ja ilmakehään. Ilmastonmuutoksen kasvava trendi edellyttää laitoksilta tehokkaita savukaasujen käsittelyjärjestelmiä.

Laitex Oy

Savukaasujen käsittely ilmanlaadun valvonnassa

Savukaasujen käsittely on osa nykyaikaista laitostoimintaa. Laitosten tuottamat savukaasut tulee ottaa talteen ja käsitellä oikein, jotta estetään haitallisten hiukkasten leviäminen ympäristöön. Tätä tarkoitusta varten on kehitetty useita menetelmiä, kuten pussi- ja sähkösuodattimet.

Laitexilla on pitkä historia ja vahva tietämys materiaalinkäsittelyjärjestelmistä erilaisiin savukaasujen käsittely- ja kuljetinprosesseihin.

Ilmanlaadun valvonta

Laitexin hyvin suunnitellut ratkaisut sisältävät pölyn ja sivutuotteiden keräämisen ja kuljettamisen. Tehokkaat järjestelmämme on suunniteltu suodattimen perusteella.

Sähkösuodattimet

Sähkösuodattimet voivat poistaa jopa 99 % savukaasujen epäpuhtauksista. Jopa kaasuvirran pienimmät hiukkaset varautuvat positiivisesti tai negatiivisesti. Varautuneet hiukkaset vedetään puoleensa päinvastaista varausta kantaviin kokoojalevyihin. Pohjalaahat kaapivat laitteistoon kertyneen kiinteän pölyn pois järjestelmästä. Myrkyllisten savukaasujen sijaan ilmaan vapautuu vain vesihöyryä.

Laitex suunnittelee ja toimittaa sähkösuodattimien kuljetinjärjestelmiä savukaasujen keräämiseen ja pölyn kuljettamiseen. Jopa yksi maailman suurimmista soodakattiloista luottaa tehokkaisiin järjestelmiimme.

Pussisuodattimet

Pussisuodattimien keräysteho on tyypillisesti vähintään 99 %, vaikka hiukkaskoko olisi hyvin pieni. Niitä käytetään hiukkasten ja pölyn talteenottamiseen ja erottamiseen laitoksen ilmavirrasta. Kerätty materiaali muodostaa kiinteän pölykakun suodatinmateriaalin sivuille. Pölykakku jatkaa kasvuaan, kunnes se estää ilmavirran ja se on puhdistettava. Pussisuodattimien puhdistamiseen on kolme puhdistusmenetelmää: käänteinen ilma (R/A), vapina ja pulssisuihku.

Suodatetun materiaalin kuljetusta varten Laitex suunnittelee ja valmistaa erilaisia ​​kuljetusjärjestelmiä raskaille pölykuormille ja vaarallisten aineiden hävittämiseen. Suodatettu pölykakku putoaa kuljettimeen ja kuljetetaan tyypillisesti siiloon tai tuhkasäiliöön.

Puhtaamman ympäristön puolesta

Yksi Laitexin arvoista on kyky tarjota ratkaisuja kestävän maailman tukemiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Vuosikymmenten kokemuksella, innovatiivisella tuotekehityksellä ja joustavalla asenteella olemme kehittäneet tehokkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja savukaasujen käsittelyyn.

Laitex's black rotary feeder.