Grey model of sludge incineration plant and conveyors in blue.

Laitteet lietteen­poltto­laitokselle

Rovaniemi, Suomi

3857507-200

Yleiskatsaus

  • Toimitusvuosi: 2018
  • Laitos: Lietteen­polttolaitos
  • Materiaali: Liete
2306176-200

Laajuus

Rovaniemi yleiskuva

Lietteenpolttolaitoksen materiaalinkäsittelyjärjestelmä oli osa Endevin ensimmäistä kaupalliseen käyttöön tarkoitettua testilaitosta Rovaniemellä. Endevin lietteenkäsittelylaitos hyödyntää kaupungin jätevedenpuhdistamon lietteen, tavoitteenaan kierrättää ravinteet kustannustehokkaaksi ja turvalliseksi lannoitteeksi. Sivutuotteena syntyvä lämpö hyödynnetään kaupungin kaukolämpöverkossa.

Materiaalinkäsittelyjärjestelmä lietteelle

Laitex vastasi Endevin kuivaimen ja reaktorin välisestä mekaanisesta kuljetinjärjestelmästä. Märkä liete asetti erityisiä vaatimuksia suunnittelulle sekä valmistukselle.
Inside a sludge incineration plant in Rovaniemi.

 

Liete kuivataan kuumalla hiekalla, minkä jälkeen kuiva materiaali syötetään Endevin omaan PAKU-järjestelmään. PAKU-teknologia on kehitetty, jotta jätevesipuhdistamoille kuljetettavan lietteen määrä voitaisiin minimoida.

Laitexin toimittamassa ja asentamassa kuljetusjärjestelmässä on kolme vaihetta:

  1. Hiekan syöttö reaktoriin
  2. Kuuman hiekan syöttö kuivaimeen ja hiekan kierrätys
  3. Liete-hiekkaseoksen syöttö reaktoriin

 

Tässä projektissa korostettiin asiakkaan tarpeiden ja käsiteltävän materiaalin perusteellista ymmärtämistä, erinomaista suunnitteluosaamista sekä yhteistyötä.

Synergiaa kumppanuudesta

Kumppanillamme on yli 100 vuoden kokemus lämpöprosessien kehittämisestä sekä kuivaus- ja polttoratkaisuista energia- ja ympäristöalalle. Yhteistyö toi loistavaa synergiaetua ja Laitex oli mukana luomassa jotain täysin uutta edistääkseen kiertotaloutta.

Referenssiin liittyvät ratkaisut

big sludge handling system 3d model.

Jäteveden käsittely

Jäteveden käsittely käsittää lietteen erottelun ja käsittelyn. Räätälöidyt lietteenkäsittelyjärjestelmämme edistävät tehokasta jätteiden hyödyntämistä.