Concentrator plant in Russia with blue container loading systems.

Materiaalinkäsittelyssä vaaditaan usein luotettavuutta, alhaisia käyttökustannuksia ja pitkää käyttöikää.

Laitex Oy

Ratkaisut kemikaali- ja mineraalitehtaille

Monilla teollisuuslaitoksilla on erityiset kuljetustarpeensa erityisten prosessiolosuhteiden ja rajoitusten vuoksi. Laitex pyrkii vastaamaan näihin vaatimuksiin laajalla tuotevalikoimallaan.

Vastaanotto ja varastointi

Pölyä esiintyy usein, kun laivoista, junista tai kuorma-autoista lastataan materiaalia. Kaikki Laitexin vastaanottoratkaisut voidaan varustaa pölynpoistojärjestelmillä erityistarpeiden mukaan: joko paikallisyksikköihin tai keskitettyihin tyhjiöyksiköihin. Ruuvi-, kola- ja hihnakuljettimet syöttävät materiaalia kauemmaksi vastaanottopisteestä. Suurta nostoa varten tarvitaan elevaattoreita. Materiaalit varastoidaan pituussuuntaisissa varastoissa tai pyöreässä tai neliömäisessä siilossa, mistä se kuljetetaan prosessissa eteenpäin.

Purku, annostelu ja syöttö

Materiaalien ominaisuuksista riippuen ne yleensä joko virtaavat vapaasti tai eivät. Oikea varaston tai siilon purkutekniikka valitaan sen mukaan. Levyluistiventtiilit ovat täydellinen valinta siilon eristämiseen huoltoa varten tai jos materiaalipainetta halutaan rajoittaa purkulaitteisiin nähden. Ohjattu tai vähintään mitattu purku on tyypillisesti välttämätöntä, jotta haluttu materiaaliseos saadaan aikaan prosessin hallinnassa. Perinteisillä ruuvi- ja tärysyöttimillä on myös ilmeisiä etuja. Laitex on valmis tukemaan materiaalinkäsittelytarpeissasi.