Concentrator plant in Russia with blue container loading systems.

Materiaalinkäsittelyssä vaaditaan luotettavuutta, alhaisia käyttökustannuksia ja pitkää käyttöikää.

Laitex Oy

Ratkaisut kemikaali- ja mineraalitehtaille

Monilla teollisuuslaitoksilla on erityiset kuljetustarpeensa erityisten prosessiolosuhteiden ja tilan rajoituksen vuoksi. Laitex pyrkii vastaamaan näihin vaatimuksiin laajalla tuotevalikoimallaan.

Laitex tarjoaa ratkaisuja sekä mekaaniseen että pneumaattiseen kuljetukseen.

Vastaanotto ja varastointi

 

Pölyä esiintyy usein laivoista, junista tai kuorma-autoista lastattaessa. Kaikki Laitexin vastaanottoratkaisut voidaan varustaa pölynpoistojärjestelmillä erityistarpeiden mukaan: joko paikallisyksikköihin tai keskitettyihin tyhjiöyksiköihin. Pneumaattisten kuljetinjärjestelmien ansiosta pöly vähenee huomattavasti.

Ruuvi-, kola– ja hihnakuljettimet syöttävät materiaalia vastaanotosta eteenpäin. Suuressa nostokulmassa hyödynnetään elevaattoreita. Materiaalit varastoidaan pituussuuntaisissa varastoissa tai pyöreässä tai neliömäisessä siilossa. Varastoista materiaali kuljetetaan prosessissa eteenpäin.

 

Purku, annostelu ja syöttö

 

Materiaalien ominaisuuksista riippuen ne yleensä joko virtaavat vapaasti tai eivät. Oikea varaston tai siilon purkutekniikka valitaan sen mukaan. Levyluistiventtiilit soveltuvat siilon eristämiseen huoltoa varten tai jos materiaalipainetta halutaan rajoittaa purkulaitteisiin nähden.

Ohjattu tai vähintään mitattu purku on tyypillisesti välttämätöntä, jotta haluttu materiaaliseos saadaan aikaan. Perinteisillä ruuvi- ja tärysyöttimillä on myös ilmeisiä etuja.