Three wood chip storages with blue screw disharges.

Puunjalostuslaitos valmistaa, käsittelee ja varastoi korkealaatuista haketta, joka vaatii vankan kuljetinjärjestelmän tukemaan materiaalivirtaa.

Laitex Oy

Kuljetinratkaisut puunjalostuslaitokselle

Puunjalostuslaitos käsittelee suuria määriä kuitupuuta, joka jalostetaan hakkeeksi. Valmistettu puuhake kuljetetaan ja pinotaan ulos hakevarastoihin, mistä se kuljetetaan selluntuotantoon.

Laitexin suunnittelemat ja valmistamat raskaat kuljetinjärjestelmät käsittelevät suuria määriä puuhaketta tehokkaasti. Kuljetinjärjestelmämme soveltuvat hakkeen vastaanottoon, varastointiin, seulomiseen ja kuljetukseen. Lisäksi tarjoamme ratkaisuja puunkuoren kuljetukseen ja varastointiin.

Kuljettimet puunjalostuslaitokseen

Laitex toimittaa kuljetinjärjestelmiä maailmanlaajuisesti erilaisiin materiaalinkäsittelytarpeisiin. Puunjalostuslaitoksen kuljetinjärjestelmät ovat suunniteltu erittäin suurille kapasiteeteille ja vähäisellä huoltotarpeella.

Hakkeen kuljetus ja seulonta

Hakkurista hake kuljetetaan puupihalle hakevarastoon, tyypillisesti hihnakuljettimilla. Hake puretaan suuresta kasasta poikittaisruuvilla seuraavalle kuljettimelle.

Sellunvalmistusprosessit vaativat tasakokoista, seulottua haketta. Hake kuljetetaan hakevarastosta seulontaan, jossa materiaaleista poistetaan tarpeettomat osat ja yhtenäisyys paranee.

Laitexin tarkat seulonta- ja kuljetinratkaisut räätälöidään aina tehtaan olosuhteiden mukaan.

Hakesiilo

Joskus hake kuljetetaan siiloon ennen sellunkeittoa. Välivarastoinnin tarkoituksena on ylläpitää laitoksen jatkuvaa ja luotettavaa toimintaa. Hakesiilon ympärillä olevat raskaat kuljetinjärjestelmämme on suunniteltu käsittelemään suuria kapasiteetteja haketta.

Sivuvirrat

Puunjalostuslaitos saattaa vastaanottaa ostettua puuhaketta myös muualta. Nämä sivuvirrat kuljetetaan esimerkiksi seulan kautta elevaattoreilla materiaalivirtaan. Suunnittelutiimimme vahva asiantuntemus tarjoaa ketterän toteutuksen sivuvirtojen integroimiseksi materiaalivirtaan mahdollisimman tehokkaasti.

Joustava kumppani

Laitexin ratkaisut soveltuvat hyvin puunjalostuslaitoksen vaatimiin olosuhteisiin. Pitkä kokemuksemme ja tietotaito eri materiaaleista sekä niiden käyttäytymisestä on jokaisen toimittamamme laitteen ja järjestelmän takana.

Screw disharger and wood chips.