Blue pneumatic conveying system and ash handling system in grey power plant.

Mekaaninen ja pneumaattinen tuhkankäsittelyjärjestelmä

Nancy, Ranska

3857507-200

Yleiskatsaus

 • Toimitusvuosi: 2021
 • Tehdas 65MWth / 14.6 MWe
 • Materiaali: Pohja & lentotuhka
2306176-200

Laajuus

 • Tuhkankäsittely
  • Märkätuhkankäsittely
  • Kuivatuhkankäsittely
  • Pneumaattinen lentotuhkan käsittely
  • Lentotuhkan varastointi- ja purkulaitteet
 • Asennusvalvonta
 • Käyttöönoton avustus ja koulutus

Nancy yleiskuva

Uusi voima- ja lämpölaitos Nancyssa, Ranskassa, muuttaa vanhat ratapölkyt ja muun ympäristöstä löytyvän puujätteen energiaksi sadoille tuhansille kodeille. 65 MWth / 14,6 MWe biomassakäyttöinen arinakattila pystytettiin korvaamaan kaksi hiilikattilaa. Pitkäaikainen kumppanimme valitsi jälleen Laitexin tuhkankäsittelyjärjestelmien toimittajaksi laitokseen.

Laitexin toimitukseen kuului märkä- ja kuivatuhkankäsittely. Märkätuhkankäsittelyä käytetään pohjatuhkalle ja kuivatuhkankäsittelyä lentotuhkalle ja savukaasuille. Lisäksi Laitex vastasi lentotuhkasiilon suunnittelusta ja sen purkujärjestelmistä. Asennusvalvonta sekä kylmä- ja kuumakäyttöönotto takasivat järjestelmän saumattoman käyttöönoton.

Märkätuhkankäsittely

Arinakattilan alla kulkee 24,8 metriä pitkä märkätuhkakuljetin, johon kattilan pohjatuhka laskeutuu. Kuljettimen sisällä oleva vesi jäähdyttää pohjatuhkaa, minkä jälkeen tuhka kuljetetaan tuhkavarastoon. Kuljettimen jyrkän kulman ansiosta ylimääräinen vesi valuu pois ja kuljetin kerää ainoastaan tuhkan.

Kuivatuhkankäsittely

Kuivatuhkankäsittelyjärjestelmä käsittelee savukaasujen mukana kattilasta lentäviä suurempia tuhkahiukkasia. Suurin osa kuivasta tuhkasta putoaa jäähdytysruuville, joka nopeasti jäähdyttää kuuman tuhkan. Osa tuhkasta voidaan kierrättää takaisin polttoprosessiin, kun taas osa kuljetetaan suoraan tuhkasiloon. Lisäksi on myös mahdollista ohjata materiaalivirta märkätuhkakuljettimelle. Ratkaisu helpottaa huomattavasti huoltotyötä ja luo joustavuutta prosessiin.

Pneumaattinen lentotuhkan käsittely

Tehdas käyttää pussisuodattimia savukaasujen keräämiseen. Hienojakoinen tuhka kerätään suodattimista ravistelemalla, jonka jälkeen pneumaattinen kuljetin lähettää lentotuhkan lentotuhkasiiloon. Siilosuppilon pohjalta tuhka puretaan kuorma-autoon, joka kuljettaa tuhkan jatkokäsittelyä varten.

Laitexin vahvinta osaamisaluetta

Laitexin vahvuuksia ovat etenkin hyvät suunnittelutaidot sekä erittäin kestävät laitteet, jotka soveltuvat erityisesti ääriolosuhteisiin, kuten tuhkan käsittelyyn. Vastaamalla koko tuhkankäsittelyprosessista pystyimme takaamaan asiakkaamme menestyksen.

Referenssiin liittyvät ratkaisut

3d model from bottom ash handling system.

Pohjatuhkan käsittely ja hiekan kierrätys

Pohjatuhkan käsittelyssä tuhka, kuona, hiekka ja palamattomat hiukkaset poistetaan ja käsitellään kattilan pohjalta säiliöön tai bunkkeriin. Hyvin suunnitellut ratkaisumme lisäävät tehtaan toiminnan tehokkuutta ja tuotantokykyä.
Blue pneumatic conveyor to blue ash silo.

Lentotuhkan käsittely

Lentotuhkaa syntyy polttoaineen palamisprosessissa ja se on tärkeää kerätä ja käsitellä niin, ettei se pääse ilmakehään ja luontoon. Laitex luo ratkaisuja lentotuhkan keräämiseen, kuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin.