3d sludge treatment plant woth blue sludge conveyors.

Lietteen­käsittely­järjestelmä

Taurus, Uruguay

3857507-200

Yleiskatsaus

  • Toimitusvuosi: 2021
  • Laitos: Jäteveden­puhdistamo
  • Materiaali: Kuiva liete, korkea fosfori­pitoisuus
2306176-200

Laajuus

Taurus yleiskuva

Lietteenkäsittelylaitteet toimitettiin sellutehtaan jätevedenpuhdistamoon Uruguayn Taurusiin. Järjestelmä suunniteltiin kuljettamaan kuivaa lietettä, jolla on korkea fosforipitoisuus.

Uusi sellutehdas hyödyntää jätevedenkäsittelylaitoksessaan uutta teknologiaa edistämällä kiertotaloutta tulevassa toiminnassaan. Laitexin toimituksessa tämä merkitsi laitoksen tuottaman lietteen kierrätyksen ja uudelleenkäytön mahdollistamista sen eri prosesseissa.

Laitexin ratkaisut lietteen käsittelyyn

Lietteenkäsittelyjärjestelmä kuljettaa ja lastaa kuivaa fosforipitoista lietettä kuorma-autoihin jätevedenpuhdistamon kolmesta osasta. Ratkaisu sisältää 12 ruuvikuljetinta ja 2 hihnakuljetinta, jotka mahdollistavat tehokkaan lietteen kierrätyksen. Ruuvikuljettimet keräävät lietteen useista eri paikoista hihnakuljettimille, jotka lastaavat kuorma-autoja.

Projekti on osoitus siitä, kuinka Laitexin yksittäiset laitteet mukautuvat tehokkaasti kokonaisen järjestelmän luomiseen.

Referenssiin liittyvät ratkaisut

big sludge handling system 3d model.

Jäteveden käsittely

Jäteveden käsittely käsittää lietteen erottelun ja käsittelyn. Räätälöidyt lietteenkäsittelyjärjestelmämme edistävät tehokasta jätteiden hyödyntämistä.