Model from lime crushers and conveyors.

Meesauunin materiaalinkäsittely sisältää kalkin käsittelyn ja kuljetuksen materiaalivirran ylläpitämiseksi ennen ja jälkeen uunin. Laitex on erikoistunut kalkin ja sähkösuodatinpölyn käsittelyjärjestelmiin maailmanlaajuisesti.

Laitex Oy

Kalkkimurskaimet ja kuljettimet meesauuniin

Meesauuni muuttaa kalsiumkarbonaatin ja kalkkilietteen, poltetuksi kalkiksi, jota käytetään reagoimaan viherlipeän kanssa kaustisointiprosessissa. Kalkin kierrätys luo näin suljetun kierron prosessille.

Laitexin kuljetinjärjestelmät meesauunin ympärille keskittyvät sekä kalkkilietteen kuljettamiseen ennen uunia että poltetun kalkin murskaamiseen ja kuljettamiseen. Lisäksi Laitex suunnittelee kuljetusratkaisuja savukaasujen käsittelyyn.

Laitexin kalkinkäsittely

Laitex on suunnitellut kuljetusjärjestelmiä kalkille erilaisiin olosuhteisiin, joista jokaisella on omat haasteensa. Vahvan kalkin tuntemuksen ansiosta laitteistomme ovat sovellettavissa maailmanlaajuisesti.

Kalkkikuljettimet

Kalkin ja viherlipeän yhdistelmästä syntyvä kalkkiliete on erittäin kosteaa ja tahmeaa massaa, joka vaatii erityistä tarkkuutta kalkkilietteen kuljettimien suunnittelussa. Tässä vaiheessa osa kalkkilietteestä voidaan kuljettaa suoraan sekoitettavaksi viherlipeän kanssa ja korvata ostetulla kalkilla. Laitexin suunnittelemat kuljettimet ovat erikoistuneet ylläpitämään vakaata kalkin virtausta vähäisellä huoltotarpeella. Tarkalla annostelulla kalkkiliete syötetään lopulta kalkkiuuniin, jossa se poltetaan.

Kalkin murskaus ja kuljetus

Uunissa muodostunut karkea, poltettu kalkki murskataan, jotta se voidaan hyödyntää uudelleen kaustisointiprosessissa. Suuret kalkkipalat lähetetään murskaimeen, josta ne siirretään eteenpäin prosessin aikana. Kalkin murskaus parantaa materiaalivirtaa, vähentää iskuja muihin kuljettimiin ja tehostaa seuraavien prosessien toimintaa.

Laitexin kalkkimurskaimet on suunniteltu vastaamaan vaativiin ja äärimmäisiin prosessointiolosuhteisiin kalkkiuunissa. Helppo huolto, vankka rakenne ja räätälöidyt laitteet mahdollistavat sopivimman lopputuloksen prosessiin.

Sähkösuodattimet

Kalkkiuuni tuottaa myös savukaasua, joka otetaan talteen yleensä sähkösuodattimilla. Kaasun hiukkaset varautuvat sähköisesti ja vetäytyvät päinvastaista varausta kantaviin kokoojalevyihin. Kiinteä pöly kerätään yleensä ruuvikuljettimille ja kuljetetaan jatkokäsittelyä varten.

Laitexin ratkaisut valkolipeän tuotannon tehostamiseen

Ainutlaatuinen yhdistelmä osaavaa suunnittelua ja konepajaa mahdollistaa joustavien ja ketterien ratkaisujen toimituksen erilaisille materiaaleille. Pitkäikäiset laitteemme on suunniteltu toimimaan moitteettomasti suurella kapasiteetilla äärimmäisissä olosuhteissa. Pitkä kokemus ja eri materiaalien tuntemus on kuitenkin jokaisen toimittamamme lujan laitteen takana.

Bucket elevators lifted on top of the silo.