big sludge handling system 3d model.

Jäteveden käsittely pitää sisällään lietteen erottelun ja käsittelyn. Räätälöidyt järjestelmämme edistävät tehokasta jätteiden hyödyntämistä.

Laitex Oy

Jäteveden ja lietteen käsittely

Jäteveden käsittely on prosessi, jossa liete erotetaan vesivirrasta ja muunnetaan hyödylliseksi materiaaliksi. Lietteen monia etuja on alettu viime aikoina ymmärtää paremmin. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi biokaasun, lannoitteiden tai lämmön tuotantoon, mutta sitä hyödynnetään myös joidenkin sellutehtaiden prosesseissa.

Liete on tahmeaa ja syövyttävää materiaalia, jota on melko haastava käsitellä. Laitexin kuljetinjärjestelmät ovat erikoistuneet kiinteän lietteen tehokkaaseen kuljetukseen ja käsittelyyn.

Jäteveden käsittely

Lietteen käsittelyprosessin ideana on kierrättää hyödylliset aineet parhaalla mahdollisella tavalla. Jäteveden käsittelyyn on olemassa monia erilaisia ​​menetelmiä, kuten vedenpoisto ja sakeutus, mihin sisältyy monia erilaisia ​​käsittelymenetelmiä. Laitex suunnittelee ja valmistaa lietteenkäsittelyjärjestelmiä valitun käsittelytavan mukaan.

Laitexin kuljettimet lietteelle

Laitexin lietteen kuljettimet pystyvät käsittelemään suuria kapasiteettia alhaisella kiintoainepitoisuudella. Ne sijaitsevat yleensä vedenpoistovaiheen jälkeen, kun liete erotetaan, ja täytyy kuljettaa prosesseissa eteenpäin. Kustannustehokkuus sekä suuren kapasiteetin käsittely pienellä huoltotarpeella ovat tulosta pitkästä tuotekehityksestämme.

Laitex suunnittelee lietteenkäsittelyjärjestelmiä räätälöityinä ratkaisuina maailmanlaajuisesti. Laaja asiantuntemus järjestelmien suunnittelusta vaikeille materiaaleille ja haastaviin olosuhteisiin on suuri vahvuutemme. Perusteellinen materiaalituntemus on kuitenkin jokaisen lietteenkäsittelyjärjestelmämme ytimessä.