Maintenance engineer making modernization.
Kasvavaa tehokkuutta

Moderni laitos

Materiaalin­käsittely­järjestelmien modernisointi

Voimalaitoksen modernisoinnissa koko materiaalinkäsittelyjärjestelmä palautetaan vastaamaan tämän päivän vaatimuksia ja toiminnan tehokkuutta. Modernisointi sisältää kapasiteetin, turvallisuuden, tuotannon, materiaalin ja käytettävyyden parannuksia. Laitex toteuttaa avaimet käteen -periaatteella modernisointiprojekteja suunnittelusta toteutukseen vuosikymmenien asiantuntemuksella.

Polttoaineen vaihto biomassaksi

Vihreän vallankumouksen ja ympäristötavoitteiden ansiosta polttoaineiden muuntaminen hiilestä biomassaksi on kasvussa. Polttoainetta vaihdettaessa materiaalinkäsittelyjärjestelmä on myös päivitettävä vastaamaan uutta materiaalia. Biomassan käsittelyosaamisesta on tullut yksi Laitexin ydinosaamisesta.

turvallisuus.

kapasiteetti.

Turvallisuus ja kapasiteetti

Materiaalinkäsittelyjärjestelmän on täytettävä laitoksen vaatima turvallisuus, kapasiteetti ja käyttöaika. Osaava suunnittelu tarjoaa kustannustehokkaan tavan päivittää laitos.

Modernisointi tehdään systemaattisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa. Projektin aikana laitos pidetään toiminnassa niin kauan kuin mahdollista.

Palveluksessasi heti alusta alkaen

Muut kuljetinjärjestelmien palvelut

Maksimoidaksemme toimintavarmuuden ja laitteiden käyttöiän, olemme palveluksessasi koko laitoksesi elinkaaren ajan:
Laitex employee refurbishing material handling equipment.

toimimme.

globaalisti.