Model for concentrator conveyors and trucks in chernogorsk.

Ratkaisut rikastamoille

Rikastuslaitoksen materiaalinkäsittely vie prosessivirtaa eteenpäin purkamalla, syöttämällä, kuljettamalla, lastaamalla ja varastoimalla kiinteää materiaalia. Murskattu malmi syötetään rikastuslaitokseen sen koon pienentämistä varten, jonka jälkeen syntynyt rikasteliete käsitellään. Vedenpoiston jälkeen rikasteet kerätään ja kuljetetaan joko suursäkkeihin, kuorma-autoihin, kontteihin tai juniin.

Laitexin laitteet soveltuvat murskatun malmin kuljettamiseen ennen rikastelietteen käsittelyä ja rikasteen kuljetukseen vedenpoiston jälkeen. Kuljettimet suunnitellaan materiaalin koon ja määrän sekä kuljetusmatkan kaltevuuden ja etäisyyden perusteella.

Rikastamon materiaalinkäsittely

Laitex tunnetaan sen kestävistä materiaalinkäsittelylaitteista. Ratkaisujamme on löydettävissä rikastamoilta ympäri maailmaa.

Kuljettimet rikastamon syöttöön

Malmin purkaminen ja kuljetus on materiaalinkäsittelylaitteille vaativaa. Ennen kaikkea Laitexin kuljettimet on suunniteltu kestämään kovaa kulumista, pölyä, iskuja sekä äärimmäisiä olosuhteita. Kuljetinratkaisumme soveltuvat sekä pitkälle että pystysuoralle kuljetusmatkalle rikastamon tyypistä ja tarpeesta riippuen.

Tukevat laitteemme, kuten hihnakuljettimet, perustuvat omaan tekniikkaamme, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota laitteiden helppoon ja tehokkaaseen huoltoon. Tällä tavoin rikastuslaitoksen syöttö voidaan pitää vakaana ja materiaalivirta jatkuvana.

Rikasteen kuljetus, lastaus ja varastointi

Ratkaisumme keskittyvät rikasteiden käsittelyssä suurien määrien tehokkaaseen kuljetukseen ja lastaamiseen. Olemme kehittäneet lastausratkaisuja maailmanlaajuisesti suursäkeille, kuorma-autoille, merikonteille sekä junille. Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt ratkaisut suunnitellaan aina sopimaan muiden osapuolten järjestelmiin.

Laitexin lastauslaitteet mahdollistavat tasaisen ja hallitun materiaalivirran korkealla lastaus- ja annosteluvarmuudella. Punnituksen ja lastauksen välinen selkeä tiedonsiirto varmistaa järjestelmän oikean toiminnan. Edistyksellinen laitesuunnittelu minimoi materiaalihukan ja ylläpitää tasaista materiaalivirtaa.

Kiinnitämme myös erityistä huomiota kuljettimien, kuten ruuvi-, hihna- ja lastauskuljettimien puhtauteen, jotta rikaste pysyy mahdollisimman puhtaana koko prosessin ajan.

Vuosikymmenten asiantuntemus raskaasta teollisuudesta

Kaikki laitteemme on suunniteltu pitkäikäisiksi ja helposti asennettaviksi korkealla käyttökapasiteetilla ja alhaisilla ylläpitokustannuksilla. Laitexin ammattitaito mahdollistaa karkeiden materiaalien käsittelyn. Tarjoamme vertaansa vailla olevaa joustavuutta ja ammattitaitoa räätälöityjen materiaalinkäsittelyratkaisujen suhteen. Ennen kaikkea pitkä kokemus ja erilaisten materiaalien tuntemus ovat kuitenkin jokaisen toimittamamme laitteen takana.

Container loading system and a man standing beside a container.