Plant strength analysis and service life assessment are done for chain conveyors.
kuljetinlaitteiden huollolle

Neuvonta­palvelut

Neuvontapalvelut laitoksen kuljetin­laitteiden huollolle

Laitexin neuvontapalvelut käsittävät konseptoinnin, testauksen ja arvioinnin. Insinöörimme auttavat hahmottamaan pullonkauloja ja luotettavuusongelmia, jotta voidaan arvioida nykyisten laitteiden elinkaari ja alustavat tutkimustarpeet ennen toteutusta. Tarjoamamme rakenneanalyysi ja käyttöiän arviointi sisältää kattavan tietopaketin materiaalinkäsittelystä.

Lujuuslaskenta

Laitex hyödyntää lujuuslaskennassa sovellettua mekaniikkaa, matematiikkaa ja materiaalinkäsittelyteknologiaa laskiessaan laitteiden sisäisen voiman, vakauden, kiihtyvyyden, tukireaktiot ja rasituksen. Lujuuslaskentaa hyödynnetään usein, kun harkitaan käyttöiän, kapasiteetin, nopeuden, lastauksen ja läpimenoaikojen kasvattamista sekä huoltokulujen laskemista. Se on kustannustehokas tapa arvioida ja analysoida toteutustapa ennen lopullista päätöstä.

Neuvonta.

Täysi palvelu.

Käyttöiän arviointi

Käyttöiän arviointi määrittelee materiaalinkäsittelylaitteiden potentiaalisen palveluiän. Arvio helpottaa huoltosuunnitelman tekoa ja sen perustelua. Laitexin toimittaman käyttöiän arvioinnin suorittaa aina omat koulutetut insinöörimme. Mahdolliset toimenpiteet kuten modernisaatio, kunnostus ja varaosat ovat mahdollista saada arvioinnin toteuttavalta osapuolelta.

Neuvontapalvelut Laitexin insinööreiltä

Laitexin omat insinöörit suorittavat kaikki analyysit. Neuvontapalvelut takaavat oikeanlaisen huollon mahdollistaen laitteiden pitkän toimintavarmuuden. Testit tehdään paikan päällä laitoksella, etänä, yhteistyössä laboratorion tai tutkimuskumppanin kanssa.
Palveluksessasi heti alusta alkaen

Muut kuljetinjärjestelmien palvelut

Maksimoidaksemme toimintavarmuuden ja laitteiden käyttöiän, olemme palveluksessasi koko laitoksesi elinkaaren ajan:
Laitex employee refurbishing material handling equipment.

toimimme.

globaalisti.