Innovatiiviset materiaalinkäsittely­ratkaisut

Laitex toimittaa materiaalinkäsittelyteknologiaa laitetoimituksista suurempiin avaimet käteen -ratkaisuihin. Missiomme on auttaa asiakkaitamme toimimaan älykkäämmin, ympäristöystävällisemmin ja turvallisemmin alati muuttuvassa maailmassa. Vastaamme tarpeisiisi tehokkaimmalla ja ketterimmällä tavalla.

"Meille tärkeintä on laatu sekä sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Laitexin kokemus ja asiantuntemus yhdistettynä joustavuuteen ja tarpeidemme tunnistamiseen vakuuttivat meidät."

Timo Saarelainen, CEO, Green Nordic Fuel Oy

Energia & lämpö

Laitexilla on laaja kokemus ja osaaminen energia- ja lämpöteollisuudesta. Ratkaisujamme ja tuotteitamme löytyy voimalaitoksilta ympäri maailmaa.
Fuel yard model in blue.

Polttoaineen käsittely

Polttoaineen käsittelyssä raaka-aine aloittaa prosessin kohti sen muuttumista energiaksi. Laitexin kokonaisratkaisut antavat avaimet onnistuneeseen toimintaan.
3d power plant with fly ash handling system

Polttoaineen syöttö

Polttoaineen syöttöjärjestelmä on kriittinen osa kattilan toimintaa ja koko energiantuotannon prosessia. Oikealla polttoaineensyöttö­järjestelmällä laitos toimii luotettavasti ja tehokkaasti.
3d model from bottom ash handling system.

Pohjatuhkan käsittely ja hiekan kierrätys

Pohjatuhkan käsittelyssä tuhka, kuona, hiekka ja palamattomat hiukkaset poistetaan ja käsitellään kattilan pohjalta säiliöön tai bunkkeriin. Hyvin suunnitellut ratkaisumme lisäävät tehtaan toiminnan tehokkuutta ja tuotantokykyä.
Blue pneumatic conveyor to blue ash silo.

Lentotuhkan käsittely

Lentotuhkaa syntyy polttoaineen palamisprosessissa ja se on tärkeää kerätä ja käsitellä niin, ettei se pääse ilmakehään ja luontoon. Laitex luo ratkaisuja lentotuhkan keräämiseen, kuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin.

Metalli, mineraali & kaivos­toiminta

Laitex tunnetaan kestävistä ja vankoista materiaalinkäsittelyjärjestelmistään. Tuotteitamme ja ratkaisujamme löytyy rikastamoista ja jalostamoista ympäri maailmaa.
Model for concentrator conveyors and trucks in chernogorsk.

Rikastamot

Rikastuslaitoksen materiaalinkäsittely sisältää teknologiat, jotka vievät kiinteää prosessivirtaa eteenpäin. Laitexin ratkaisut soveltuvat murskatun malmin kuljettamiseen ennen rikastelietteen käsittelyä sekä rikasteen kuljetukseen vedenpoiston jälkeen.
CDS and belt

Rikastusjätteen käsittelylaitokset

Rikastusjätteen tehokkaalla käsittelyllä prosessivesi voidaan ottaa talteen ja kuiva rikastushiekka varastoida turvallisesti. Laitex suunnittelee ja valmistaa kuivan rikastusjätteen käsittelyjärjestelmiä suodattimen jälkeen.
3d model for slag conveying.

Metallien jalostus

Metallinjalostamoiden materiaalinkäsittelyjärjestelmät sisältävät rikasteiden ja prosessin lisäaineiden vastaanottamisen, varastoinnin, annostelun ja sekoittamisen sekä kuljetuksen seuraavaan prosessivaiheeseen. Laitexin ratkaisut varmistavat jalostamon tasaisen materiaalivirran.
Concentrator plant in Russia with blue container loading systems.

Teollisuuden mineraalien ja kemikaalien käsittely

Monilla teollisuuslaitoksilla on erityiset kuljetustarpeensa erityisten prosessiolosuhteiden ja rajoitusten vuoksi. Laitex pyrkii vastaamaan näihin vaatimuksiin laajalla tuotevalikoimallaan.

Kierto­talous

Laitex suunnittelee ja valmistaa kuljetinratkaisuja erilaisiin kiertotalouden ja ympäristöalan käyttötarkoituksiin.
Activated carbon plant model with activated carbon equipment by Laitex.

Aktiivihiililaitokset

Aktiivihiilen kasvava kansainvälinen kysyntä lisää aktiivihiililaitosten tarvetta. Laitexin suunnittelemat laitteet soveltuvat aktiivihiilen tehokkaaseen kuljetukseen ja käsittelyyn.
Mode of a bio-oil refinery with blue fuel handling system.

Biojalostamot

Biojalostamo tuottaa kestäviä polttoaineita, energiaa ja lisäarvoa tuottavia kemikaaleja monipuolisista biomassoista. Laitex on ollut mukana kehittämässä biomassan käsittelyteknologiaa mahdollistaakseen uusien materiaalimuotojen tehokkaimman käytön.
Laitex's esp equipment in 3d model

Ilmanlaadun valvonta

Polttoprosesseissa syntyy ilmaa saastuttavia hiukkasia, jotka leviävät käsittelemättöminä ympäristöön ja ilmakehään. Ilmastonmuutoksen kasvava trendi edellyttää laitoksilta tehokkaita savukaasujen käsittelyjärjestelmiä.
big sludge handling system 3d model.

Jäteveden käsittely

Jäteveden käsittely käsittää lietteen erottelun ja käsittelyn. Räätälöidyt lietteenkäsittelyjärjestelmämme edistävät tehokasta jätteiden hyödyntämistä.

Sellu & paperi

Laitex suunnittelee ja toimittaa ratkaisuja sellu- ja paperitehtaille. Lisäksi Laitex on erikoistunut tehtaiden kunnossapitopalveluihin.
Three wood chip storages with blue screw disharges.

Puunjalostus

Puunjalostuslaitos käsittelee suuria määriä kuitupuuta, joka jalostetaan hakkeeksi. Laitexin kuljetinjärjestelmät soveltuvat hakkeen vastaanottoon, varastointiin, seulomiseen sekä kuljetukseen puunjalostuslaitoksella.
Mechanical pulp model with Laitex's chip metering screw.

Sellun keitto

Sellun keitto ja hakkeen käsittely ovat avainasemassa kaikissa mekaanisissa sellun valmistusprosesseissa. Materiaalivirran hallinnassa korostuu tasainen materiaalien syöttö sekö purku.
Blue ash conveyors for recovery boiler.

Soodakattila

Soodakattilassa poltettava mustalipeä tuottaa valkolipeää varten hyödyllisiä kemikaaleja sekä höyryä. Laitexin sähkösuodattimien kuljettimet ja tuhkankäsittelyratkaisut keskittyvät soodakattilassa tuotetun tuhkan ja kemikaalien tehokkaaseen käsittelyyn, kuljetukseen ja kierrätykseen.
Model for lime conveyors in recausticizing process

Kaustisointi

Kaustisointilaitoksen materiaalinkäsittely sisältää kiinteiden materiaalien käsittelyn ja kuljetuksen tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi. Laitex on erikoistunut kaustisointiprosessin kalkin ja sähkösuodatinpölyn kuljetukseen.
Model from lime crushers and conveyors.

Meesauuni

Meesauunin materiaalinkäsittely sisältää kalkin käsittelyn ja kuljetuksen materiaalivirran ylläpitämiseksi ennen ja jälkeen uunin. Laitex on erikoistunut kalkin ja sähkösuodatinpölyn käsittelyjärjestelmiin maailmanlaajuisesti.
Palveluksessasi heti alusta alkaen

Muut kuljetinjärjestelmien palvelut

Maksimoidaksemme toimintavarmuuden ja laitteiden käyttöiän, olemme palveluksessasi koko laitoksesi palveluiän:
Laitex employee refurbishing material handling equipment.

toimimme.

globaalisti.