Blue screw mixer conveyors in grey tailings plant.

Vedellä on kaivosprosesseissa merkittävä rooli. Rikastusjätteen tehokkaalla käsittelyllä prosessivesi voidaan ottaa talteen ja kuiva rikastushiekka varastoida turvallisesti.

Laitex Oy

Ratkaisut rikastusjätteen käsittelylaitokselle

Rikastusjätteestä poistetaan vesi suodattamalla ja sakeuttamalla, mistä jää jäljelle kuivaa rikastushiekkaa. Kun yksikkökustannukset pidetään alhaisina investoinnin ja operoinnin suhteen, laitekoot kasvavat. Sama koskee suodatetun rikastusjätteen käsittelyä alkaen suodatetun materiaalin vastaanottamisesta ja sen toimittamisesta jatkokäsittelyyn.

Suodatinkakun purkain

Kymmenien tonnien suodatetun rikastusjätteen vastaanottaminen lyhyellä purkujaksolla vaatii vankan ja luotettavan kuljettimen. Jos käytetään eräkäyttöistä suodatinta, yksi tällaisen järjestelmän tärkeimmistä vaatimuksista on muuttaa vastaanotto jatkuvaksi ja tasaiseksi materiaalivirraksi. Oikea mitoitus ja suodattimen käyttöjaksojen noudattaminen on ratkaisevan tärkeää prosessivaatimusten täyttämiseksi.

Kuljetus ja läjitys

Vuosikymmenien kokemuksella suodatetun materiaalin käsittelystä , Laitex on kehittänyt lisäominaisuuksia tällaisiin purkujärjestelmiin. Ensisijainen purku, tasaustelat ja murskaimet ovat seurausta huolellisesta tuotekehityksestä. Suodatinkakku kerätään kuljettimelle ja kuljetetaan jatkokäsittelyä varten loppuvarastoon. Tyypillisesti suodatuslaitokset on varustettu hätävarastolla, jotta laitos pysyy käynnissä huoltokatkonkin aikana.