The engineer looks around.
Simo Pöyhiä on kasvanut Laitexilla projekti-insinööristä teknologiajohtajaksi

Simo Pöyhiä on kasvanut Laitexilla projekti-insinööristä teknologiajohtajaksi

PROJEKTI-INSINÖÖRI | TEKNOLOGIAJOHTAJA | URAKEHITYS

Vuonna 2005 projekti-insinöörinä aloittanut Simo Pöyhiä on edennyt Laitexin kasvun myötä teknologiajohtajaksi. Hän aloitti työt suoraan ammattikorkeakoulusta konetekniikan insinööriksi valmistuttuaan ja oli projekti-insinöörinä noin seitsemän vuotta. Sen jälkeen vastuut kasvoivat tuotehallintaan, ja Pöyhiä alkoi johtaa myös projektisuunnitteluosastoa.

Nyt hän johtaa teknologia- sekä projektisuunnitteluosastoa ja kuuluu Laitexin johtoryhmään. “Koulusta valmistuminen antaa hyvän teoriatiedon, mutta työ on opettanut kaikista eniten. Kun pääsee suunnittelemaan laitteita, alkaa kokemus ja tietotaitokin karttua. Laitexilla olen päässyt kouluttautumaan myös ihmisten johtamiseen ja johtoryhmätyöhön, joista minulla ei ollut aiempaa kokemusta”, Pöyhiä toteaa.

Tuotetiedonhallinta ja tiedon avoin löydettävyys teknologiajohtajan työpöydällä

Yksi mittavimmista ja haastavimmista projekteista on ollut kerätä hiljaista tietoa asiakasprojekteista ja laitteista yhteen paikkaan. “Tiedon kerääminen ja koostaminen pois yksittäisten ihmisten mielistä on tärkeä osa yrityksemme kasvua ja riskinhallintaa. Tuotetiedonhallinnan kehittäminen auttaa myös vapauttamaan aikaa johtamiseen sekä tuotekehitykseen”, Pöyhiä kertoo.

Johtoryhmätöitä Pöyhiä hoitaa päivittäisten töidensä ohella. Konkretian ja strategiatyön yhdistäminen on ollut haastavaa, mutta toisaalta auttanut tuomaan ison kuvan ja tavoitteet mukaan operatiiviseen toimintaan. “Johtoryhmän tärkein tehtävä on luonnollisesti strategian jalkauttaminen ja mahdollistaa tavoitteiden saavuttaminen. Päivittäistyössäni vien ideat toiminnan kehittämisestä, prosessien luomisesta ja paremmasta johtamisesta konkretiaan”, Pöyhiä toteaa.

Laitex Chief technology officer Simo Pöyhiä looking at Laite's paintings hanging on the wall.

Hyvä yhteishenki eri osastojen välillä helpottaa teknologiajohtajan työtä

Pöyhiä on linkki monen organisaation osan välillä, ja konsultoi niin myynnin kuin suunnittelunkin tarpeita. “Kansainvälisessä yrityksessä työskenteleminen on mielenkiintoista, ja meillä on isoja, innostavia projekteja. Laitexilla yhteistyö eri osastojen välillä sujuu hyvin, mikä helpottaa esimerkiksi aikataulu- ja resursointihaasteissa”, Pöyhiä kiittelee.

Yrityskulttuuria kehitetään jatkuvasti, jotta jokainen yksilö ajattelisi kokonaisuutta, eikä vain oman työpöytänsä hoitamista. Vähäinen byrokratia takaa, että toiminta on joustavaa ja päätöksiä ei tarvitse kierrättää monen portaan kautta. “Esimerkiksi suunnittelijalle tämä on tosi hedelmällinen alusta kasvaa: näkee oman työnjälkensä ihan käytännössä ekan viivan piirtämisestä ja levyn hitsauksesta lähtien aina valmiiseen tuotteeseen toiminnassa”, Pöyhiä toteaa.

Pöyhiä kehuu Laitexin yrityskulttuuria siitä, että vapaus ja vastuu ovat hyvin tasapainossa.

Simo Pöyhiä, Chief Technology Officer at Laitex

“Ihmisiä ei nähdä vain resursseina: ilman ihmisiä ei olisi Laitexiakaan. Täällä kollegaan voi luottaa ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen, vaikka rapaakin välillä roiskuisi – kuten projektiliiketoiminnassa voi käydä. Voi olla ylpeä, että on täällä töissä”

Simo Pöyhiä, Teknologiajohtaja Laitexilla