Solution Categories

ESP equipment inside a pulp mill in OKI, Indonesia.

OKI, Indonesia

Sähkösuodattimet ja niiden pohjalaahat toimitettiin yhdelle maailman suurimmista soodakattiloista. Järjestelmän asianmukainen toiminta ja huollon helppous ovat tärkeitä laitoksen päästöjen pitämiseksi alhaisina.

Lue lisää
Grey plant with ESP lime dust conveyors in blue.

Kymi, Suomi

Sähkösuodattimen kalkkipölyn kuljetinjärjestelmä toimitettiin Kymiin vastaamaan lisääntynyttä kapasiteettia. Tehtaan uudistuksen jälkeen vuotuinen tuotantokapasiteetti nousi 870 000 tonniin valkaistua sellua.

Lue lisää
Recovery boiler conveyors in blue and an engineer standing beside them.

Kaukopää, Suomi

Stora Enson Kaukopään tehtaiden elinkaaritarkastuksen tuloksena soodakattilan tuhkakuljettimet modernisoitiin vastaamaan lisääntynyttä kapasiteettia, turvallisuusvaatimuksia sekä parantamaan tuotantoprosessin käyttövarmuutta.

Lue lisää