IMG_3373_selected

Projektinhallinnan huippuosaamisen kehittäminen: haastattelu Laitexin Projektiosaston johtajan Joni Väisäsen kanssa

Nykyajan nopeatempoisessa liiketoimintaympäristössä projektinhallinnalla on keskeinen rooli organisaatioiden menestyksessä ja kilpailukyvyssä. Saadaksemme arvokkaita näkemyksiä tälle dynaamiselle alalle, meillä oli ilo haastatella äskettäin nimitettyä Laitexin projektipäällikköä Joni Väisästä. Jonilla on runsaasti kokemusta monimutkaisten projektien menestyksekkäästä johtamisesta ja toteuttamisesta, joten hän tarjoaa paljon tietoa ja neuvoja aloitteleville projektipäälliköille. Kun tutustumme projektinhallinnan keskeisiin näkökohtiin ja löydämme arvokkaita oivalluksia, jotka voivat edistää omaa menestystäsi.

1. Voisitko kertoa lyhyesti matkastasi projektinhallinnan saralla ja korostaa ohjaamiasi projekteja?

Joni Väisänen: ”Matkani projektinhallinnassa on ollut sekä haastava että palkitseva. Ennen siirtymistäni Laitexille toimin Valmet Technologies Oy:n energialiiketoimintayksikön rakentamisosaston päällikkönä. Tässä tehtävässä johdin ja koordinoin rakentamista eri toimipisteissä ympäri maailmaa. Olen myös ohjannut kokonaisvaltaisia projekteja, mukaan lukien asennukset ja käyttöönotot Valmet Energy -liiketoimintayksikössä sekä Puun ja sellun kuivausliiketoimintayksikössä. Erityisesti äskettäin päätimme onnistuneesti projektin Braunschweigissa Saksassa, jossa Valmet toimitti biomassakattilan.”

2. Projektinhallinnan menetelmät ja viitekehykset ovat kehittyneet. Minkä lähestymistavan koet tehokkaimmaksi ja miksi? Mitä kertoisit projektinhallinnan nousevista trendeistä?

Joni Väisänen: ”Vaikka projektinhallinnan menetelmät ja viitekehykset ovat kehittyneet, perusperiaatteet ovat pysyneet johdonmukaisina. Kokemukseni mukaan hyvä suunnittelu ja ajoitus, tehokas viestintä sidosryhmien kanssa sekä ennakoiva lähestymistapa muutosten hallintaan ovat edelleen avaimia menestykseen. Mitä tulee nouseviin trendeihin, minusta on mielenkiintoista integroida ketterät menetelmät perinteiseen projektinhallintaan. Ketterät menetelmät tarjoavat joustavan ja yhteistyökykyisen tavan, jonka avulla tiimit voivat nopeasti vastata muuttuviin projektivaatimuksiin.”

3. Viestinnällä on keskeinen rooli projektinhallinnassa. Kuinka varmistat tehokkaan viestinnän projektiryhmien, sidosryhmien ja muiden asiaankuuluvien osapuolten välillä? Onko sinulla vinkkejä viestinnän parantamiseen haastavissa projektiympäristöissä?

Joni Väisänen: ”Viestintä on todella kriittinen osa projektinhallintaa. Tehokkaan viestinnän varmistamiseksi säännölliset tapaamiset projektitiimin kanssa ovat elintärkeitä. On tärkeää olla valmistautunut, pitää selkeä esityslista ja tavoitteet jokaiselle tapaamiselle. Kannustamme tiimin jäseniä osallistumaan aktiivisesti ja antamaan palautetta, jotta edistetään avointa kommunikaatiokulttuuria, jossa jokainen voi jakaa ajatuksiaan ja ideoitaan. Usein parhaat ideat ja ratkaisut syntyvät tiimin yhteisestä älykkyydestä.”

4. Muutos on väistämätön kaikissa projekteissa. Kuinka hallitset odottamattomia muutoksia ja sopeudut niihin samalla kun ylläpidät projektin vauhtia ja saavutat tavoitteet?

Joni Väisänen: ”Muutoksen hyväksyminen on erittäin tärkeää projektinhallinnassa. Hallitakseni odottamattomia muutoksia käytän skenaarioajatteluprosessia. Tämä tarkoittaa erilaisten positiivisten ja negatiivisten skenaarioiden hahmottamista, joita voi syntyä projektin aikana. Valmiina olevat varasuunnitelmat mahdollistavat nopean reagoinnin odottamattomiin muutoksiin menettämättä projektin vauhtia. Lisäksi selkeät tavoitteet alusta alkaen auttavat keskittymään ja kohdistamaan ponnistelut myös odottamattomien haasteiden edessä. Tehokas viestintä on ensiarvoisen tärkeää tällaisina aikoina, jotta kaikki sidosryhmät saavat tarvittavaa tietoa ja ovat sitoutuneita.”

5. Lopuksi mitä neuvoja antaisit aloitteleville projektipäälliköille, jotka haluavat menestyä urallaan? Oletko matkasi aikana oppinut tärkeitä asioita, joita haluaisit jakaa?

Joni Väisänen: ”Aloitteleville projektipäälliköille neuvoni on olla avoin haasteille. Usein juuri haastavien tilanteiden kautta opimme ja kasvamme eniten. On myös tärkeää löytää tasapaino työn ja henkilökohtaisen elämän välillä, kuten hyvinvoinnin. Itsensä hoitaminen ja perspektiivin säilyttäminen ovat elintärkeitä pitkäaikaiselle menestykselle. Lisäksi jokainen yksilö on ainutlaatuinen, joten on tärkeää löytää itselle parhaiten sopivat projektinhallintatekniikat ja lähestymistavat.

Joni rohkaisee aloittelevia projektipäälliköitä olemaan pelkäämättä epäonnistumista, vaan omaksumaan sen arvokkaana oppimiskokemuksena. Jokainen epäonnistuminen tarjoaa mahdollisuuden saada oivalluksia, tehdä parannuksia ja kasvaa sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Pidä sitä olennaisena osana projektipäällikön työtä. ’Älä pelkää epäonnistumista, kaikki epäonnistuvat. Sen pitäisi olla osa työnkuvaasi 😉’ – sanoo Väisänen.

Tämän oivaltavan Joni Väisäsen haastattelun kautta olemme saaneet arvokkaita näkökulmia projektijohtamisen maailmaan. Hänen kokemuksensa ja neuvonsa toimivat suunnannäyttäjänä aloitteleville projektipäälliköille, korostaen tehokkaan viestinnän, sopeutumiskyvyn ja jatkuvan huippuosaamisen tärkeyttä. Nämä periaatteet noudattaen projektipäälliköt voivat kehittää taitojaan ja vaikuttaa merkittävästi urallaan.