Welder welding a conveyor.

Laitex panostaa laatuun

Laitex toimitti uudet laitteet lämpövoimalaitokseen Karkkilaan.

Yli 80 maahan materiaalinkäsittelyjärjestelmiä toimittaneella Laitexilla tiedetään, ettei menestys tule itsestään. Vaikka tuotteet ovat yhtiön näkyvin käyntikortti maailmalla, ne syntyvät vain ja ainoastaan vahvan toimintaketjun kautta. Kaiken on oltava kunnossa toimitusketjun jokaisella osa-alueella. Laitex panostaa paljon sisäiseen laaduntarkkailuun, josta todisteena vastikään saadut kolmivuotiset sertifikaattipäivitykset laadunhallintajärjestelmästä (ISO 9001) ja hitsauksen laatuvaatimuksista (ISO 3834). Lisäksi yhtiölle myönnettiin myös yksi uusi sertifikaatti (ISO 45001), joka koskee työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää.

Sertifikaattien tarkoitus

Sertifikaatit ovat tärkeä osa liiketoimintaa. Ne toimivat paitsi laadun takeena, myös osoituksena asiakkaille siitä, että yhtiö toimii kansainvälisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

“Sertifikaatit toisaalta auttavat asiakasta, kun he arvioivat ja valitsevat omia kumppaneitaan. Asiakkaan on helpompi valita yhteistyökumppaniksi taho, jolla on sertifioidut järjestelmät. Silloin asiakaamme tietävät, että yrityksessä toimitaan näissä kansainvälisissä standardeissa kuvattujen vaatimusten mukaisesti. Tästä toiminnasta on osoituksena puolueettoman tahon myöntämä sertifikaatti”, Laitexin laatupäällikkö Marja Hänninen

“Auditoijat kiertävät eri yrityksissä, jolloin he näkevät erilaisia tapoja toimia ja peilaavat Laitexin toimintaa tätä kokemuskenttää vasten. He tuovat oman näkemyksensä yrityksen toimintaan. ISO 9001 ja ISO 45001 ovat johtamisjärjestelmän standardeja eli niissä annetaan myös raamit yrityksen johtamiselle. Sertifikaatit ovat ulkopuolisen tahon todistus laadukkaasta toiminnasta”, Hänninen jatkaa.

Vastuullisuus tärkeänä arvona

Laitexin strategian ytimessä on tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun sekä kiertotalouden edistämiseen. Iso osa Laitexin liikevaihdosta tuleekin erilaisista puhtaamman teknologian ja kiertotalouden hankkeista. Yritys haluaa toimia vastuullisesti myös sisäisesti.

“Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat tärkeä osa liiketoimintaamme. Haluamme olla keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Tälläkin hetkellä meidän ympäristöpolitiikka ohjaa toimimaan ISO 14001 standardin mukaisesti. Teemme toiminnan sertifioinnit siten, että ensin toiminta laitetaan sertifiointien ja auditointien vaatimalle tasolle ja sen jälkeen asia todetaan kolmannen osapuolen toiminnasta,, toteaa Laitex Oy:n toimitusjohtaja Lasse Kurronen.