A man standing besides fuel feeding screw.

Polttoaineen kuljetinjärjestelmän päivitys paransi lämpölaitoksen hyötysuhdetta

Laitex toimitti uudet laitteet lämpövoimalaitokseen Karkkilaan.

Nevel Oy:n (ex-Vapo Oy) Karkkilan lämpölaitos on tuottanut kaukolämpöä kotikaupunkinsa asukkaille ja muille kiinteistöille vuodesta 1991 saakka. Lämpölaitos käytti polttoaineenaan aiemmin turvetta, jonka lisäksi otettiin käyttöön biomassat vuonna 2019. Laitex selvitti ja toteutti tarvittavat muutokset polttoaineen kuljetusjärjestelmään. “Uudistettu kuljetinlaitteisto on ollut käytössämme vuoden, eikä ongelmia ole ollut”, toteaa Nevel Oy:n kunnossapitopäällikkö Aleksi Kraft.

Uuden polttoaineseoksen käyttöönotto vaikutti laitoksen kattilan tuottoasteeseen. Biomassan lämpöarvo on pienempi kuin turpeella ja seoksen laatu voi vaihdella. Laitoksen tavoitteena oli tuottaa kattilalla 8 MW, mutta uudella seoksella tuotto jäi usein 5 MW:iin. “Soitin Laitexin Timo Kupsaselle ja sovin käynnin laitokselle tutkimaan ongelmaa”, Kraft kertoo.

Pienellä muutoksella suuri vaikutus lämpölaitoksen hyötysuhteeseen

Kattilan tehoa rajoittava pullonkaula löytyi syöttölaitteistosta, jonka läpi piti saada kuljetettua enemmän materiaalia. Kuljetinjärjestelmää olisi voinut muuttaa useallakin eri tavalla. “Halusimme toteuttaa muutoksen mahdollisimman ketterästi ja kustannustehokkaasti – isoa remonttia ei aina tarvitse tehdä, kun muutos tehdään oikein. Näin remontti maksaa itsensä nopeasti takaisin ja investointi jää pieneksi suhteessa saataviin hyötyihin”, Kupsanen toteaa.

“Kaikista meille ehdotetuista ratkaisuvaihtoehdoista Laitexilla oli toimivin paketti niin aikataulullisesti, toteutustavaltaan kuin hinnaltaankin. Käytettävän voimansiirtotekniikan voi myös laskea heidän edukseen”, Kraft sanoo.

Muutos toteutettiin uusimalla kiinteän polttoaineen kattilan, vaihde ja moottori. Lisäksi Laitex asensi laitteiston ja teki työtasoihin muutokset, jotta kokonaisuus saatiin paikalleen. “Kun koko kuljetinta ei tarvinnut vaihtaa, tehdastilat eivät vaatineet muutoksia ja laitoksen seisokkiaika saatiin minimoitua”, Kupsanen jatkaa.

Kuljettimen päivitys paransi koko laitoksen kapasiteettia

Kraft on tyytyväinen Laitexin tiimin ammattitaitoon ja pientenkin yksityiskohtien toteuttamiseen projektin aikana. “Laitexilla on hyvä ja asiantunteva palvelu: heillä on hyvä laitetekninen tuntemus, he ymmärtävät kattilalaitosten kokonaisuuden ja tuntevat tarkkaan sekä polttoaineensyötön että tuhkankäsittelyn haasteet ja myös ratkaisut niihin. He palvelevat hyvin asiakkaan tarpeita”, hän kiittelee.

“Laitex oli mukana myös käyttöönotossa, jossa havaittiin, että jotain on vialla – kuten usein testiajoissa on. Vaikka korjaustyö ei ollut kovin pieni, onnistui se ripeästi. Saimme siis juuri sellaisen avaimet käteen -paketin, jota odotimmekin”, Kraft kertoo. Nyt kattila pystyy tuottamaan jopa yli 8 MW ilman lisäenergiantuotantoa. “Suurin etu meille on, että laitoksen hyötysuhde on parantunut. Olemme saaneet minimoitua korjauskustannuksia ja paremman hyötysuhteen kautta olemme saaneet suoraa rahallista hyötyä”, Kraft toteaa.