Lignin Laitex 2 (3)

Ligniinin monipuoliset sovellukset ja Laitexin innovatiiviset materiaalinkäsittelyratkausut

Ligniini on monimutkainen orgaaninen polymeeri, jota löytyy monien kasvien soluseinistä, erityisesti puusta ja kuoresta. Se on toiseksi yleisin luonnollinen polymeeri maapallolla selluloosan jälkeen. Monien vuosien ajan ligniiniä pidettiin paperi- ja selluteollisuuden jätteenä, jota syntyi prosessin sivutuotteena. Kuitenkin viime vuosina ligniini on herättänyt merkittävää kiinnostusta lupaavana materiaalina erilaisiin sovelluksiin.

Yksi ligniinin tärkeimmistä eduista on sen suuri lujuus ja jäykkyys. Ligniini on voimakkaasti ristisilloitettu polymeeri, joka antaa rakenteellista tukea kasveille. Tämä ominaisuus tekee ligniinistä lupaavan materiaalin komposiittimateriaaleihin. Ligniiniä voidaan käyttää sideaineena luonnonkuitujen, kuten pellavan, hampun ja puuvillan, kanssa, luoden vahvoja ja kevyitä komposiitteja.

Ligniinillä on myös erinomainen lämmönkestävyys, mikä tekee siitä potentiaalisen ehdokkaan korkean lämpötilan sovelluksiin. Ligniini voidaan muuntaa hiilipitoiseksi materiaaliksi, jota kutsutaan ligniinihiliksi ja tätä voidaan käyttää hiilikuitujen tuotannossa sekä edeltäjänä hiilipohjaisille materiaaleille.

Toinen lupaava sovellus ligniinille on bioenergian tuotannossa. Ligniini voidaan hajottaa pienemmiksi molekyyleiksi ja muuntaa nestemäisiksi biopolttoaineiksi. Tämä prosessi voi vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja alentaa kasvihuonekaasupäästöjä.

Ligniinin vahvuuden ja lämmönkestävyyden lisäksi se on myös uusiutuva ja kestävä materiaali. Ligniinin käyttö erilaisissa sovelluksissa voi vähentää riippuvuuttamme uusiutumattomista raaka-aineista ja pienentää ympäristövaikutustamme.

Ligniinin käsittely ja  kuljettaminen kuljettimilla vaatii huolellista perehtymistä ligniinin ominaisuuksiin ja käytettyyn kuljettimen tyyppiin. Laitexilla on vuosien kokemus materiaalinkäsittelyteknologiasta ja osaamista käsitellä tällaisia materiaaleja kuten ligniini. Ligniini on kuiva ja jauhemainen aine, joka pölyää voimakkaasti, tämä voi olla ongelmallista kuljettimille, jotka eivät ole suunniteltu hienojakoisten partikkelien käsittelyyn tai jotka ovat alttiita ympäristölle. Pölyn hallinta tulee ottaa huomioon ligniiniä käsiteltäessä.  Riippuen prosessin vaiheesta ligniini voi olla myös kosteaa ja tarttuvaa mikä aiheuttaa omat haasteensa ligniinin käsittelyyn ja kuljettamiseen.  Laitexilla on sopivia ratkaisuja tällaisiin haasteisiin.

Joitakin Laitexin tuotevalikoiman kuljettimia, jotka soveltuvat ligniinin kuljettamiseen, ovat ruuvikuljettimet, hihnakuljettimet  ja pneumaattiset kuljettimet. Ruuvikuljettimet ovat erityisen tehokkaita kuivien jauheiden, kuten ligniinin, kuljettamiseen, koska ne on suunniteltu käsittelemään materiaaleja, jotka ovat vaikeasti kuljetettavissa muilla keinoin. Pneumaattiset kuljettimet käyttävät ilmanpainetta materiaalin siirtämiseen, mikä voi olla tehokas tapa kuljettaa ligniiniä ilman pölyn muodostumista.

Ligniinin kuljettamisessa kuljettimilla on tärkeää toteuttaa toimenpiteitä, jotka estävät materiaalin pääsyn kuljettimen ulkopuolelle ja sitä kautta vaaratilanteiden syntymisen muun muassa pölyräjähdysten muodossa. Tähän voi sisältyä pölynpoistojärjestelmien, suljettujen kuljettimien tai muiden toimenpiteiden käyttö materiaalin hallitsemiseksi kuljetuksen aikana . Lisäksi kuljetinjärjestelmää on ylläpidettävä asianmukaisesti estääkseen tukoksia tai muita ongelmia, jotka voivat häiritä materiaalin virtausta.

Laitexin ratkaisut ligniinin kuljettamiseen eivät ole vain kestäviä ja luotettavia, vaan myös ympäristöystävällisiä . Ligniini on uusiutuva ja kestävä materiaali, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan yrityksille, jotka pyrkivät vähentämään ympäristövaikutuksiaan vaihtamalla uusiutumattomien materiaalien tilalle uusiutuvia materiaaleja . Laitexin ratkaisut ovat omistautuneet auttamaan asiakkaitamme saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Laitexin ratkaisut ligniinin käsittelyyn ja kuljettamiseen tarjoavat ainutlaatuisen yhdistelmän kestävyyttä, luotettavuutta ja kestävää kehitystä . Valitsemalla Laitexin ratkaisut yritykset voivat vähentää ympäristövaikutustaan  samalla parantaen materiaalinkäsittelyprosessejaan.

FLOW MUST GO ON!