Laitex invests in sience

Laitex tukee tieteen edistämistä

LUT yliopisto perustaa Suomen ensimmäisen uusiutuvaan energiaan keskittyvän sähkötekniikan professuurin vastaamaan kasvavaan kysyntään alan osaamiselle. Teollisuuden ja rakennusten käyttämä tuuli- ja aurinkovoimateknologia on yleistymässä, mikä lisää osaajien tarvetta. Uusiutuvan energian käyttö liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa korvaa fossiilisia polttoaineita, mikä tuottaa taloudellisia ja ympäristöhyötyjä. Professuurin perustamiseen osallistuu 30 lahjoittajaa, joista yksi on Laitex.

Professuuri ja sen tutkimusryhmät mahdollistavat tulevaisuuteen suuntautuvan koulutuksen alalla, joka tarjoaa työllistymismahdollisuuksia osaaville ammattilaisille ja vahvistaa taloutta. Laitex on ylpeä voidessaan tukea tätä merkittävää tieteen edistysaskelta.

Lisätietoja: https://www.lut.fi/fi/uutiset/lut-yliopisto-perustaa-lahjoitusvaroilla-uuden-sahkotekniikan-professuurin-lappeenrantaan