Laitex engineers are doin fuel conversion from coal to biomass.

CASE: Tätä on Laitexin modernisointipalvelut

Laitex toteutti Stora Enson Kaukopään tehtaille elinkaaritarkastuksen, jossa huomio kiinnittyi soodakattilan lisäksi myös tuhkakuljettimiin. 30 vuoden iän saavuttaneet kuljettimet päivitettiin vastaamaan kasvanutta kapasiteettia, turvallisuusvaatimuksia sekä parantamaan tuotantoprosessin käyttövarmuutta.

Laitoksen modernisointi osana kapasiteetin maksimointia

Projektin toteutus suunniteltiin loppukesälle ajoittuneeseen lyhyeen viiden vuorokauden tuotantoseisakkiin, jossa vanhat kuljettimet korvattiin uusilla. Ennen asennusta Laitex vastasi vanhojen kuljettimien purkamisesta ja poissiirtämisestä sekä uusien kuljettimien asentamisesta ja käyttöönotosta. Purku- ja asennus toteutettiin tehokkaasti ja töitä tehtiin 24 tuntia vuorokaudessa saavuttaen täysi kapasiteetti heti tehtaan ylösajosta alkaen. Laitoksen käynnistyttyä Laitex hoiti vanhat kuljettimet pois kerroksista.

Projekti toteutui suunnitellusti ja yhteistyö sujui joustavasti. Olimme tyytyväisiä toimitukseen.”

Janne Mäkelä, Production Engineer, Stora Enso

Kuinka modernisointipalvelut voivat pienentää laitosten hiilijalanjälkeä?

Laitex material handling service van in the winter.

Fossiilisista polttoaineista luovuttaessa myös materiaalinkäsittelylaitteet tulee päivittää vastaamaan uuden biopolttoaineen käsittelyvaatimuksia. Laitexin palveluliiketoiminta toteuttaa vuosittain useita projekteja voimalaitosten polttoaineensyöttö– ja käsittelyjärjestelmille, joissa polttoaine on vaihdettu fossiilisesta biomassaan. Modernisaation yhteydessä pystytään tyypillisesti myös nostamaan kapasiteettia ja parantamaan käyttövarmuutta sekä turvallisuutta.

FLOW MUST GO ON – Laitexin huoltopalvelut

Laitex tarjoaa huoltopalveluitaan joustavasti niin pienille kuin isoillekin laitoksille, omille ja muiden laitteille. 35-vuoden ammattitaidolla toteutetut huoltoprojektit mahdollistavat laitoksien seisakit lyhyinä ja toiminnan tehokkaana.

Laitex Oy on toimittanut 35-vuotisen historiansa aikana yli 10 000 prosessiteollisuuden ratkaisua 80 eri maahan. Laaja ja kasvava asennettu laitekanta on ohjannut panostamaan merkittävästi palveluliiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Varaosien ja kuljetinhuoltojen lisäksi Laitexin palveluihin kuuluu vahvasti modernisaatiot ja suorituskyvyn parantamiset.